1. Urhes liikuntasuunnittelu Oy valitsee tapauskohtaisesti ne kunnat, jotka voivat hyödyntää 100 kuntaa -mission kyselyitä. 

  2. Kunnalla on rajoittamaton käyttöoikeus kyselyillä tuotettuun aineistoon, mutta ei oikeutta aineiston luovuttamiseen kolmansille osapuolille. Kunta saa aina kyselyillä tuotetun data-aineiston käyttöönsä veloituksetta.  

  3. Urhes liikuntasuunnittelu Oy varaa itselleen omistus- ja käyttöoikeuden kaikkeen kyselyillä tuotettuun aineistoon. Urhes liikuntasuunnittelu Oy luovuttaa kuitenkin kyselyillä tuotetun data-aineiston aina veloituksetta kunnan käyttöön.   

  4. Kunta ei sitoudu missään vaiheessa minkäänlaisen maksullisen palvelun tai tuotteen hankintaan.

  5. Urhes liikuntasuunnittelu Oy käsittelee kyselyn aineistoa luottamuksellisesti ja mitään osia vastauksista ei luovuteta kolmansille osapuolille. Kyselystä saatuja vastauksia voidaan kuitenkin hyödyntää akateemisessa tutkimuksessa (suomalaiset korkeakoulut) ilman erillistä ilmoitusta.

  6. Urhes liikuntasuunnittelu Oy voi tuoda viestinnässään julki, että kunnalle on toteutettu kysely (referenssioikeus).