TÄYSI-IKÄISET

Kuntalaiskysely on suunnattu kaikille yli 18-vuotiaille. Kyselyssä selvitetään asukkaiden liikuntatottumuksia ja tyytyväisyyttä liikuntapalveluihin. Kysely antaa kattavan kuvan liikuntapalveluiden toimivuudesta kunnassa ja suurimmista kehittämiskohteista.

KOULULAISET

Tällä kyselyllä selvitetään peruskoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden liikuntatottumuksia. Kysely antaa vastauksia niin koulaisten vapaa-ajan kuin koulupäivän aikaisenkin liikunnan kehittämiseen. Samalla tulevaisuuden toivot pääsevät antamaan oman mielipiteensä liikuntaedellytyksistä.

PÄIVÄKOTI- JA ESIKOULUIKÄISET

Päiväkoti- ja esikouluikäisten kyselyyn voivat vastata kaikki vanhemmat, joilla on 3-6-vuotias lapsi. Kyselyssä selvitetään lapsen liikuntatottumuksia ja ympäristön vaikutusta fyysiseen aktiivisuuteen.

TYÖYHTEISÖT

Kunnan henkilöstön hyvinvointi on enemmän kuin tärkeää. Fyysisesti aktiiviset virkamiehet jaksavat palvella kansalaisia paremmin ja kehittää luovempia ratkaisuja haasteisiin. Kunta pääsee selvittämään työyhteisöliikunnan tilanteen ja keräämään henkilöstöltään mielipiteet ja ehdotukset kehitystyöhön.

LIIKUNTASEURAT

Liikuntaseurat ovat merkittävin lasten ja nuorten liikuttaja sekä näkyvin yhteisöllisyyden ilmentymä. Kysely on suunnattu kaikille yhdistyksille, jotka edes jossain määrin liikuttavat kuntalaisia. Kyselyllä saadaan selville mm. urheiluseurojen toimintaedellytykset, yhteistyömahdollisuuden kaupungin kanssa sekä tyytyväisyys tukipolitiikkaan.