Tarkoituksena on mahdollistaa kattava kuva kunnan liikuntakulttuurista ja niistä toimenpiteistä, joilla kunta voi tehokkaimmin lisätä asukkaiden fyysistä aktiivisuutta ja hyvinvointia. 

100 kuntaa -missio toteutetaan pro bono -työnä osana Suomen satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Sata kuntaa saa käyttöönsä neljälle eri väestöryhmälle ja liikuntaseuroille suunnatun kyselytyökalun. Kunta voi halutessaan myös tarjota työntekijöilleen mahdollisuuden osallistua työyhteisöliikuntakyselyyn. Missio on avoinna kaikille kunnille, mutta enimmäismäärä on rajoitettu 100 kuntaan. 

Todenmukainen ja riittävän kattava kuva kunnan liikuntakulttuurista on edellytys kustannusvaikuttavien palveluiden luomiseksi sekä tulevaisuuden haasteiden ennakoimiseksi.

100 kuntaa -missio on aloitettu maaliskuussa 2016 ja huipentuma on Suomen satavuotisjuhlavuosi. Missio on auki uusille kunnille kuitenkin aina vuoden 2018 loppuun asti. 


Missio pähkinänkuoressa

 

Talking by Phone.png

KUNTA ON YHTEYDESSÄ URHEKSEEN

Olemme jatkuvasti yhteydessä kuntiin. Mikäli tieto ei ole syystä tai toisesta tullut perille tai katsot sinun kuntasi tarvitsevan tiedonhankintaa, niin sähköposti tai puhelinsoitto korjaavat tilanteen.

 

SELVITÄMME KUNNAN TIEDONHANKINNAN TARPEET

Kunnat ovat erilaisia ja monesti tiedonhankintaa liikuntakulttuurista on jossain määrin jo tehty. Tämän vuoksi katsomme yhdessä, mitä kyselyitä kunnassa kannattaa toteuttaa. Enemmän ei ole enemmän puhuttaessa kyselyistä.

 

PERSONOIMME KYSYMYKSET KUNTAKOHTAISESTI

Kyselypaletti on tehty tehokkuuden nimissä yhdenmukaiseksi koskemaan suurinta osaa kunnista. Personoimme kuitenkin aina osan kysymyksistä, jotta saatava tieto on varmasti riittävän konkreettista hyödynnettäväksi. 

 

 
Responsive Marketing.png

TEEMME VERKKOON RESPONSIIVISET KYSELYT

Olemme eläneet jo 16 vuotta 2000-luvulla. Kuntalaisen tulee voida vastata kyselyyn yhtä lailla toimiston näyttöpäätteeltä, kotisohvalla tabletilla tai bussimatkalla älypuhelimella. 

Kaikki kyselyt ovat mobiiliresponsiivisia eli vastaaminen onnistuu miellyttävästi kaikenkokoisilla näytöillä.

 

KUNTA SAA KÄYTTÖÖNSÄ KAIKEN DATAN

Kun kuntalaiset ovat vastanneet runsain mitoin kyselyihin, niin keräämme datan Excel-tiedostoon ja luovutamme tämän varauksetta kunnan käyttöön. Kunta ei sitoudu hankkimaan minkäänlaisia lisäpalveluita. 

Tilastotieteellisellä ohjelmalla varustetut kunnat saavat aineiston myös SPSS -tiedostona.